Letsmeal.se

Användarvillkor

Här under kan du läsa våra användarvillkor för dig som användare eller verksamhet.

Senast uppdaterad: 26:e Februari – 2019

 

1. Allmän Beskrivning

1.1 Inledning
Dessa användarvillkor (detta avtal) är ett juridiskt avtal mellan dig och Letsmeal AB, ett svenskt företag som styr din användning av och tillgång till Letsmeal-applikationen (enligt definitionen nedan) och webbplatsen (som definieras nedan).

Om du inte vill vara bunden av detta avtal, behaga inte tillgång till eller använd applikationen och / eller webbplatsen. Letsmeal får utan uppsägning säga upp din åtkomst till applikationen och / eller webbplatsen för underlåtenhet att följa denna avtal.

Genom att skapa ett konto i applikationen och / eller på webbplatsen accepterar du detta avtal och godkänner att vara bunden av varje av dess villkor. Du representerar och garanterar också för Letsmeal att:

Du är minst 16 år och har befogenhet att ingå detta avtal (antingen för egen räkning eller genom att en förälder eller vårdnadshavare har kommit överens)
Detta avtal är bindande och verkställbart mot dig
I den utsträckning en person accepterar detta avtal på uppdrag av ett företag, har en sådan person rätten och myndigheten att godkänna alla de villkor som anges här i på uppdrag av en sådan enhet.
Du har läst och förstått Letsmeal’s integritetspolicy, vars villkor är upplagda på webbplatsen och införlivas här i genom referens (“integritetspolicy”).

1.2 Vad Letsmeal erbjuder
Letsmeal-tjänsten är en försäljningskanal genom vilken köpmän erbjuder mat till föremål för registrerade användare. I dessa Letsmeal-termer avser termen “köpmän” restauranger, caféer/bagerier och övriga kiosker som säljer någon form av mat eller dryck. Syftet med denna tjänst är att ge användarna möjlighet att köpa, äta och / eller hämta mat från verksamheterna som är registrerade  Letsmeal-tjänsten gör det möjligt för användarna att köpa mat billigare än vad det annars hade kostat om man inte gjort ett köp via Letsmeal-appen.

 

2. Syfte

Syftet med detta avtal är att förklara de villkor under vilka Letsmeal låter dig använda applikationen via din mobila enhet och / eller använda webbplatsen.

Letsmeal ingen kontroll över några verksamheter eller andra tredje parter och är därför inte ansvarig för eller ansvar för några åtgärder som vidtas eller borde vidtas av någon sådan tredje part.

 

3. Letsmeal-tjänsten

3.1 Registrering
För att använda beställningstjänsten och de funktioner som görs tillgängliga via applikationen och webbplatsen måste du slutföra en registreringsprocess för att skapa ett konto med Letsmeal.

När du skapar ditt konto får du tillgång till Letsmeal programplattform som görs tillgänglig via Letsmeal’s mobilapplikation och / eller webbplatsen som finns på www.letsmeal.se enbart för det syftet (enligt definitionen nedan).

Skapa ditt konto ger dig enkel tillgång till att se tillgängliga kampanjer på mat nära dig, dina nuvarande ordrar (matkupong/matkuponger som kan användas), dina tidigare beställningar och redigera dina personliga preferenser. För att skapa ditt konto är det nödvändigt att tillhandahålla personlig information, som inkluderar men är inte begränsat till ditt namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Hur Letsmeal lagrar och använder den personliga information som tillhandahålls av dig när du registrerar dig för ett konto och / eller använder applikationen och webbplatsen anges i vår integritetspolicy.

3.2 Leverans av matvaror
Letsmeal arbetar med lokala verksamheter för att erbjuda dig möjlighet att köpa och hämta mat till ett rabatterat pris. Verksamheter vill sälja mer av sin mat och därför lägger en rabatt på maten. Tillgången till kampanjer beror på varje verksamhets dagliga beslut, och det är därför inte garanterat att kampanjen fortfarande är tillgänglig hela tiden använder du applikationen eller webbplatsen.

3.3 Information om matvarorna
Genom applikationen presenteras en beskrivning av matvaran så att du som kund får så bra information om ingredienser, allergener, prisrabatt etc. Letsmeal-tjänsten är inte leverantören eller producenten av de matvaror som anges i Letsmeal-appen, inte heller är Letsmeal ansvarig för informationen om varje kampanj i appen. Leverantören av matvarorna ansvarar för all information om kampanjen. Skulle du ha några frågor angående information om en matvara, skickar Letsmeal dig till handlaren. Om du känner att du inte fått de svar du sökte när du läste igenom beskrivningen för en kampanj kan du alltid ringa till verksamheten. Numret hittar du om du swipar höger på produktbilden i appen.

3.4 Beställnings- och orderbekräftelse
Som en inloggad Letsmeal-användare kan du beställa en matvara via applikationen eller webbplatsen. Efter beställningen får du en orderbekräftelse i form av en matkupong via användargränssnittet på applikationen eller webbplatsen. Du hittar din matkupong under “Mina kuponger” i appen.

3.5 Betalning av ordern
Du betalar för beställda matvaror via applikationen eller webbplatsen. Om en beställning inte har betalats via applikationen eller webbplatsen, betraktas den inte som en slutförd beställning. 

Letsmeal använder en betaltjänst som tillhandahålls av en tredje part. För att hantera betalningen så debiteras du automatiskt ditt valda konto vid beställningstillfället. Du har ingen rätt att avbryta eller ändra en placerad order när du använder applikationen eller webbplatsen. 

3.6 Hämtning av order, inlösen och leverans
Vid ankomsten till verksamheten visar du kassören din orderbekräftelsen (din matkupong under “Mina kuponger” i Letsmeal-applikationen). För att få din beställning måste kassören personligen aktivera så många portioner du vill hämta ut genom att trycka på “Välj antal och aktivera” och sedan bekräfta. Detta eftersom verksamheterna ska kunna känna sig trygga i att en matkupong faktiskt har aktiverat.

När du använder applikationen eller webbplatsen ska du alltid hämta ut produkten som beställts från den aktuella verksamheten i god tid under den tidsram som tillhandahålls av försäljaren. Om du inte hämtar ut din beställning under den angivna tidsramen kan du inte få pengarna tillbaka och verksamheten har rätt att inte servera din beställning.  

3.7 Avgifter
Letsmeal tar ingen avgift från sina användare för att komma åt och använda applikationen eller webbplatsen, men Letsmeal kan när som helst efter eget gottfinnande välja att börja ta avgifter för användning av olika delar av applikationen, webbplatsen och / eller för olika nivåer av prenumeration eller konton.

3.8 Återkallelser och serviceavbrott
Letsmeal-tjänsten är en försäljningskanal där restauranger, caféer och övriga kiosker mat säljs. Letsmeal-tjänsten är varken leverantören eller producenten av de produkter som anges i tjänsten. Letsmeal ansvarar inte för kvaliteten på de matvaror som beställts genom tjänsten eller de fel som kan inträffa vid beställning. Verksamheterna är ansvarig för all reklamation som gäller deras produkter och Letsmeal hänvisar all typ av reklamation till de verksamheterna du gjort beställningar från.

De samarbetsvilliga verksamheterna har åtagit sig att servera de produkterna som erbjuds genom tjänsten i enlighet med lagstiftningen om hantering och lagring av produkter och i enlighet med branschens etablerade principer och praxis.

Om du upptäcker ett tekniskt fel eller annat fel i Letsmeal-tjänsten kan du rapportera problemet via applikationen eller webbplatsen.

3.9 Kundsupport
Letsmeal erbjuder support via de kontaktformulär som du kan fylla på webbplatsen.

3.10 Annonser
Letsmeal tillhandahåller för närvarande inga annonser i applikationen och på webbplatsen, men Letsmeal kan besluta att leverera annonser i framtiden.

 

4. Villkor för användning

4.1 Vissa ansvarsområden
Det är ditt ansvar att se till att all information som lämnas av dig till Letsmeal är aktuell, korrekt och fullständig och att du kommer att behålla precisionen och fullständigheten av denna information framåt. Det är också ditt ansvar att skydda din kontoinformation eftersom den ska hållas strikt konfidentiell.

4.2 Vissa begränsningar
Letsmeal gör sitt bästa med högsta prioritet att hålla applikationen och webbplatsen säker, men behöver din hjälp att göra det genom att inte bryta mot eller försöka bryta mot applikationens eller webbplatsens säkerhet.

Om inte annat tillåts enligt andra delar av detta avtal, får du inte duplicera, modifiera, reproducera, kopiera, publicera eller skapa gällande:

Någon del av webbplatsen eller applikationen, innehåll, fotografier, beskrivningar, programvara, bild eller annan information eller data som hämtats därifrån.
All information eller material som hämtas från någon av dem, som innehåller grafik och logotyper, presentationer, helt eller delvis.
Vidare får du inte använda webbplatsen eller applikationen till något syfte att:

Invaderar någon persons eller enhetens integritet eller andra rättigheter,
Felidentifierar dig eller efterliknar någon person eller enhet, inklusive, utan begränsning, någon anställd eller representant för Letsmeal.

Det kan anses vara oetiskt, olagligt eller stötande.

4.3 Letsmeal’s rättigheter
Letsmeal har rätt att när som helst suspendera en användare eller säga upp användarens konto och tillgång till applikationen och webbplatsen om användaren bryter mot detta avtal eller använder applikationen och / eller webbplatsen på ett sätt som är skadligt för Letsmeal eller någon tredje part.

 

5. Innehåll

5.1 Innehåll från tredje part
Applikationen och webbplatsen innehåller och / eller ger tillgång till innehåll som tillhandahålls av verksamheter och andra tredje parter, inklusive information om livsmedelsobjekt, prissättning, rabattinformation, menyer, fotografier, grafik och handelsinformation.

5.2 Informationsnoggrannhet
Den innehåll som någon tredje part lägger ut är ensamt ansvarigt för det, och Letsmeal gör inte och kan inte granska allt som en tredje part lägger ut innehållsmässigt via webbplatsen eller applikationen. Letsmeal kan därför inte garantera att något innehåll från tredje part eller lämplighet för användning av eventuella erbjudanden som är publicerade via applikationen och webbplatsen är korrekt.

Letsmeal är under inga omständigheter ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av applikationen och / eller webbplatsen eller för eventuella förluster eller skador av något slag som uppkommit till följd av tredje parts innehåll eller erbjudanden.

Letsmeal kan inte garantera att applikationen och webbplatsen, inklusive innehållet, blir oavbruten eller felfri. Letsmeal kan inte hållas ansvarig för om applikationen och / eller webbplatsen är nere eller om innehåll, information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

5.3 Immateriell äganderätt
För tydlighet mellan dig och Letsmeal är du ensam ägare av all information och innehåll som har ingåtts i applikationen eller webbplatsen eller på annat sätt postat av dig. Letsmeal är ensam ägare av namnet “Letsmeal” samt webbplatsen, applikationen och all källkod, programvara, innehåll och annan immateriell egendom som är relaterad till den eller ingår i den.

Alla förslag och rekommendationer från dig till Letsmeal angående applikationen eller webbplatsen är, vid inlämning till Letsmeal, är Letsmeal’s tillhörighet.

5.4 Överträdelse av intrång
Letsmeal respekterar andras immateriella rättigheter och ber dig att göra detsamma. Du får inte använda webbplatsen, applikationen, innehållet eller annat material från webbplatsen eller applikationen på något sätt som kan bryta mot upphovsrätt eller annan immateriell rättighet till Letsmeal eller någon tredje part.

 

6. Villkor och uppsägning av konto

6.1 Villkor
Detta avtal ska gäller tills dess att du antingen

(1) Du avslutar ditt konto, eller
(2) Letsmeal avslutar din åtkomst till applikations- eller icke-offentliga delar av webbplatsen, med eller utan förvarning.

När detta avtal avslutas har du inte längre tillgång till applikationen eller någon annan icke-offentlig del av webbplatsen.

6.2 Avslutande av konto
För tydlighetens skull har du rätt att säga upp ditt Letsmeal-konto när som helst. Det är bara att radera appen från din mobil eller att kontakta oss. Letsmeal tar bort eller anonymiserar all personlig information som kan hänvisas till dig, förutom viss information som Letsmeal enligt lag kan behöva spara och arkivera.

 

7. Övrigt

7.1 Force Majeure
Letsmeal är inte ansvarig för dig där misslyckande eller förseningar i att utföra några skyldigheter enligt här under om ett sådant misslyckande eller förseningen beror på omständigheter som inte är rimliga och långt bort om vår kontroll.

7.2 Ändringar eller uppdateringar av avtalet
Letsmeal kan ändra eller uppdatera detta avtal från tid till tid, och någon sådan ändring eller uppdatering kommer att gälla vid publicering av det uppdaterade avtalet på webbplatsen eller i applikationen.

När vi gör stora ändringar i avtalet kommer vi att förse dig med ett meddelande under omständigheterna, meddelandet skulle kunna vara i form av ett meddelande inom applikationen, webbplatsen eller genom att skicka ett mail till dig. Om du inte godkänner det ändrade avtalet har du rätt att säga upp ditt konto innan det ändrade avtalet träder i kraft.

7.3 Uppsägning av tjänsten
Letsmeal förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avbryta applikationen och webbplatsen utan föregående meddelande och utan ansvar för dig.

7.4 Diverse
Alla tvister som här under eller i samband med detta avtal, webbplatsen och / eller applikationen ska lösas enligt Sveriges lagar och Stockholms tingsrätt, Sverige.

Letsmeal har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Vidare har Letsmeal rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter. I sådana fall är Letsmeal fullt ansvarig för det arbete som utförs av underleverantörerna.

Om någon del av detta avtal anses vara oförsvarlig eller ogiltig av någon anledning, kommer den delen att ändras och tolkas så att den bäst uppnår sin ursprungliga avsikt och mål. Eventuella återstående delar fortsätter i full kraft.

 

1. Allmän Beskrivning

1.1 Inledning
Detta avtal är ett juridiskt avtal mellan dig som köpman och Letsmeal AB (ett svenskt företag), som styr din användning av och tillgång till Letsmeal applikationen (enligt nedan) och vår webbplats (enligt definitionen nedan).

Letsmeal får utan uppsägning säga upp din tillgång till försäljning via får applikation och / eller webbplatsen för underlåtenhet att följa denna överenskommelse. Genom att skapa ett konto på Letsmeal applikationen och / eller Webbplatsen accepterar du detta avtal och godkänner att vara bunden av varje av dess villkor.

Du representerar och garanterar också för Letsmeal att:

Du har befogenhet att ingå detta avtal (antingen för egen räkning eller genom att ha en auktoriserad person hos ditt företag godkänner villkoren som anges här för dig).
Detta avtal är bindande och verkställbart mot dig i den utsträckning en individ accepterar detta avtal på uppdrag av ett företag, har en sådan person rätten och myndigheten att godkänna alla de villkor som anges häri på dennes uppdrag.
Du har läst och förstått Letsmeals integritetspolicy, vars villkor är upplagda på webbplatsen och införlivas häri genom referens integritetspolicy.

1.2 Vad erbjuder Letmeal
Letsmeal-tjänsten är en försäljningskanal genom vilken köpman erbjuder mat till föremål för registrerade användare. I de här termerna av Letsmeal-service hänvisar termen “Verksamheter” till restauranger, caféer eller bagerier. Syftet med denna tjänst är att ge verksamheter möjlighet att sälja mer mat under specifika tider på dygnet som antingen avhämtning eller möjligheten att äta på plats till konsumenterna. Letsmeal-tjänsten gör det möjligt för verksamheter att få extra inkomster samtidigt som de får träffa flera och / eller nya kunder.

 

2. Syfte

Syftet med detta avtal är att förklara de villkor under vilka Letsmeal kommer att låta dig använda Letsmeals handelsprogram via din mobila enhet eller dator och / eller använda webbplatsen.

Som också nämnts i andra delar av detta avtal har Letsmeal ingen kontroll över några handlare eller andra tredje parter, och är därför inte ansvarig för eller ansvar för några åtgärder som vidtas eller borde tas av någon sådan tredje part.

 

3. Letsmeal-tjänsten

3.1 Registrering
För att kunna använda vår försäljningsservice och funktioner som är tillgängliga via vår webbplats och / eller applikation måste du slutföra en registreringsprocess för att skapa ett konto med Letsmeal.

När du skapar ditt konto får du tillgång till Letsmeals mjukvaruplattform som görs tillgänglig via webbplatsen på www.letsmeal.se.

Skapa ditt konto ger dig enkel åtkomst för att se dina företagsuppgifter, de produkter du erbjuder till försäljning och inköp som har gjorts genom Letsmeals serviceutbud. För att skapa ditt konto är det nödvändigt att tillhandahålla viss personlig information, som inkluderar men är inte begränsat till ditt namn, kontaktuppgifter och mer. Det är också nödvändigt att ge din företagsinformation, som inkluderar men är inte begränsat till, företagsnamn, företagsinformation, kontaktuppgifter, faktureringsinformation och mer.

Hur Letsmeal kan lagra och använda den personliga information som tillhandahålls av dig när du registrerar dig för ett konto och / eller använder konsumentapplikationen och webbplatsen anges i vår integritetspolicy.

3.2 Skapa försäljning
Den inloggade Letsmealhandlaren skapar produktposter som ska säljas. För att skapa ett objekt måste säljaren tillhandahålla viss produktinformation, såsom titel, ingredienser, vanligt pris, rabatt och giltighetstider. Varje artikel måste anges med rätt regelbundet pris och måste också diskonteras med minst tjugo (20) procent. Det är strängt förbjudet att lista en vara till ett högre originalpris än det pris som tas ut på säljaren. Letsmeal användare har automatiskt alltid trettio (30) dagar på sig att hämta ut de föremål de köpt i applikationen.

När försäljningen har börjat visas de tillgängliga objekten till Letsmeal-användarna.

3.3 Beställnings- och orderbekräftelse

Den inloggade Letsmeal-användaren placerar en produkt genom Letsmeal-konsument applikationen och betalar direkt i applikationen. Individuella Letsmeal-användare som köper varor via Letsmeal-konsumentappen kallas i det följande kollektivt som Köpare eller individuellt en Köpare. Efter beställning kommer den inloggade köparen att få en orderbekräftelse / matkupong i Letsmeal-applikationen.

3.4 Säljare säljförpliktelser
När en köpare har beställt ett föremål som du har gjort tillgängligt via hemsidan för företag och en orderbekräftelse har mottagits, är du skyldig att förse köparen med det beställda objektet under den angivna upphämtningstiden.

Föremål som görs tillgängliga via företags hemsidan måste vara av en standard som en rimlig person anser vara tillfredsställande. Detta innebär till exempel att varje levererad artikel ska vara lämplig för alla ändamål för vilka varor av det slaget vanligen levereras, vara säkra för konsumtion och ha tillfredsställande kvalitet, utseende och finish. Du är ensam ansvarig för att bestämma kvaliteten och fräschheten hos de artiklar som görs via Letsmeal för företag hemsidan. 

Du är förpliktigad att förbereda de livsmedel som erbjuds genom tjänsten i enlighet med lagstiftningen om hantering, lagring och transport av livsmedel och i enlighet med branschens etablerade principer och praxis. Om säljaren upptäcker ett tekniskt fel eller annat fel i Letsmeal-tjänsten kan försäljaren rapportera problemet genom säljprogrammet eller webbplatsen.

3.5 Betalning av ordern
Köparen betalar för beställda varor genom Letsmeal applikationen. Letsmeal kan använda en betaltjänst som tillhandahålls av en tredje part. Letsmeal laddas automatiskt från användaren vid beställningstillfället. Användaren har inte rätt att avbryta eller ändra en beställd order.

3.6 Hämtning av order, inlösen och leverans
Vid ankomsten uppvisar köparen en orderbekräftelse / matkupong i Letsmeal-applikationen för användare, för att ta emot varan / föremålen. Handlaren måste då bekräfta ordern i deras applikation så att kupongen inte går att använda igen.

Köparen ska hämta det beställda varan från handelsplatsen i god tid under den tidsram som informeras av försäljaren. Om köparen inte samlar in beställningen under den angivna tidsramen har handlaren rätt att göra som de passar det föremål som beställts av köparen. I sådana fall har köparen inte rätt till återbetalning för det beställda varan, om inte annat anges av säljaren.

3,7 avgifter
Letsmeal debiterar en procentsats av ordervärdet för varje beställning gjord genom Letsmeal-applikationen. Vidare kan Letsmeal, när som helst och efter eget gottfinnande, välja att börja debitera avgifter för användning av olika delar av Företags applikationen.

3,8 Utbetalningar
Veckoutbetalningar av försäljarens försäljning via Letsmeal-tjänsten görs på det konto som anges av försäljaren. Under den första veckan i månaden skickas även en försäljningsrapport som fungerar som redovisningsmaterial, som anger försäljningen från föregående månad, om någon sådan försäljning har gjorts.

3.9 Återbetalningar
Om köparen av någon anledning måste avbryta en beställning gjord av en köpare av skäl som, men inte begränsat till, otillgänglighet och / eller kvantitetsfel, kan återförsäljaren eller köparen kontakta Letsmeal. Sådana återbetalningar kommer att hanteras av Letsmeal så snart som möjligt under vanliga öppettider.

3.10 Återvinning och serviceavbrott
Letsmeal-tjänsten är en medlare av köpmänns matvaror. Letsmeal är inte leverantören eller producenten av de varor som anges i tjänsten och kommer inte, i den utsträckning som tillåts enligt obligatorisk lag, att vara ansvarig för kvaliteten på beställda föremål, skada som orsakats av tillhandahållna föremål eller fel som kan inträffa vid upptagning av en beställning. Försäljaren är ensam ansvarig för alla användargrunnningar avseende varor som görs tillgängliga via Företags webbplatsen. Letsmeal kommer att rikta alla återvinningar av varor till försäljaren.

3.11 Kundsupport
Letsmeal erbjuder support via kontaktformuläret som går att fylla i på webbplatsen. Vänligen se webbplatsen för uppdaterad information om supportcentrets svarstider.

 

4. Villkor för användning

4.1 Vissa ansvarsområden
Det är ditt ansvar att se till att all information som lämnas av dig till Letsmeal är aktuell, korrekt och fullständig, och att du kommer att behålla precisionen och fullständigheten av denna information framåt.

Det är även ditt ansvar att behålla alla lösenord och åtkomstkoder till företags webbplatsen och avstå från att dela eller på annat sätt tillåta tredje part att använda sådana lösenord och / eller åtkomstkoder för att komma åt ditt konto på företags webbplatsen.

4.2 Vissa begränsningar
Letsmeal gör sitt bästa för att hålla Letsmeal applikationen och webbplatsen säker, men behöver din hjälp att göra det genom att inte bryta mot eller försöka bryta mot konsumentapplikationen eller webbplatsens säkerhet.

Om inte annat uttryckligen tillåts enligt andra delar av detta avtal, får du inte modifiera, reproducera, duplicera, kopiera, publicera eller skapa derivat av:

Någon del av webbplatsen eller konsumentapplikationen, innehåll, fotografier, beskrivningar, programvara, bild eller annan information eller data som hämtats därifrån (gemensamt “innehåll”). För tydlighetens skull gäller inte det innehåll som tillhör försäljaren, till exempel bilder av varor från säljaren i konsumentapplikationen eller webbplatsen.
All information eller material som hämtas från någon av dem, som innehåller grafik och logotyper, presentationer, helt eller delvis.
Vidare får du inte använda webbplatsen eller konsumentapplikationen för något syfte att:

Invaderar någon persons eller enhetens integritet eller andra rättigheter
felidentifierar dig eller efterliknar någon person eller enhet, inklusive, utan begränsning, någon anställd eller representant för Letsmeal;
låtsas vara någon annan än du eller låtsas att representera ett företag eller en organisation som du inte är ansluten till eller behörig att representera
annars skulle rimligen kunna anses eller anses vara oetiskt, olagligt eller stötande.

4.3 Letsmeals rättigheter
Letsmeal ska ha rätt att lämna feedback på webbplatsen, inom ramen för Letsmeal-konsumentapplikationen (och / eller tillåta andra att göra det), både positivt och negativt, avseende någon säljare. Vid negativ återkoppling ska försäljaren ha rätt att bli informerad innan en sådan feedback lämnas in.

Letsmeal har rätt att när som helst upphäva eller säga upp en handelshandels konto och tillgång till säljapplikationen eller icke-offentliga delar av webbplatsen om försäljaren bryter mot detta avtal eller använder säljapplikationen och / eller webbplatsen på ett sätt som är skadligt för Letsmeal eller någon tredje part.

 

5. Innehåll

5.1 Innehåll från tredje part

Företags delen av vår webbplats och konsumentapplikationen innehåller och / eller ger tillgång till innehåll som tillhandahålls av handlare och andra tredje parter, inklusive information om livsmedelsobjekt, prissättning, rabattinformation, menyer, fotografier, grafik och handelsinformation (“Tredje parts innehåll ”).

5.2 Informationsnoggrannhet
Den tredje part som något tredje partinnehåll härstammar från är enbart ansvarigt för det, och Letsmeal kan inte granska allt tredje parts innehåll tillgängligt via någon del av Företagsdelen av webbplatsen. Som sådant kan Letsmeal inte garantera att något tredje parts innehåll eller lämplighet för användning av eventuella erbjudanden som är publicerade via Företags delen av hemsidan är korrekt.

Letsmeal är under inga omständigheter ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av konsumentapplikationen och / eller webbplatsen eller för eventuella förluster eller skador av något slag som uppkommit till följd av innehållet eller erbjudandena från tredje part.

Letsmeal kan inte garantera att konsumentapplikationen och webbplatsen, inklusive innehållet, blir oavbruten eller felfri. Letsmeal kan inte hållas ansvarig för om konsumentapplikationen och / eller webbplatsen är nere eller om innehåll, information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

5.3 Immateriell äganderätt
För tydlighet mellan dig och Letsmeal är du ensam ägare av all information och innehåll som ingåtts i Företagsdelen av webbplatsen eller på annat sätt postat av dig. Letsmeal är den enda ägaren till webbplatsen, konsumentapplikationen och all källkod, programvara, innehåll och annan immateriell äganderätt som är relaterad till den eller ingår i den.

Alla förslag och rekommendationer från dig till Letsmeal angående Företagsdelen av hemsidan eller konsumentdelen av vår hemsida, eller vår konsumentapplikation är, vid inlämning till Letsmeal, ägs av Letsmeal.

I utbyte mot din användning av webbplatsen och / eller konsumentapplikationen ger du härmed Letsmeal rätten att använda det innehåll du skickar till webbplatsen, det ni skickar in till Letsmeal eller skickat via Företags delen av hemsidan är för er marknadsföringsändamål.

Letsmeal ska ha rätt att visa reklam och / eller annat innehåll på platser som den väljer inom webbplatsens och / eller Letsmeal konsumentapplikationen, inklusive, men inte begränsat till, ditt innehåll.

5.4 Sekretess
Varje part är överens om att behandla all information från den andra parten som konfidentiell, inte att använda sådan konfidentiell information för något annat syfte än att använda konsumentapplikationen eller webbplatsen och inte lämna ut sådan konfidentiell information till någon tredje part utom vad som är rimligt nödvändigt enligt detta avtal och omfattas av sekretessförpliktelser.

5.5 Värvning
Under termen (nedan definierad) och två (2) år därefter ska handlarna avstå från att direkt eller indirekt begära, locka, övertyga eller inducera någon som är eller har varit inom enårsperioden före det aktuella datumet, en anställd av Letsmeal att säga upp anställning med Letsmeal eller att bli anställd av eller ingå avtalsförbindelser med någon annan person eller enhet.

5.6 Överträdelse av intrång
Letsmeal respekterar andras immateriella rättigheter och ber dig att göra detsamma. Du får inte använda webbplatsen, konsumentapplikationen, innehållet eller annat material från webbplatsen eller konsumentapplikationen på något sätt som kan bryta mot upphovsrätt eller annan immateriell rättighet till Letsmeal eller någon tredje part.

 

6. Term och uppsägning av konto

6.1 Term

Detta avtal ska fortsätta i full kraft tills antingen

(i) Du avslutar ditt konto, eller

(ii) Letsmeal avslutar din åtkomst till företagsapplikationen och / eller webbplatsen eller icke-offentliga delar av webbplatsen, med eller utan förvarning (“terminen”).

När det här avtalet är avslutat har du inte längre tillgång till Företags applikationen eller andra icke-offentliga delar av webbplatsen.

6.2 Avslutande av konto
För tydlighetens skull har du rätt att säga upp ditt Letsmeal-konto när som helst. Kontakta oss på Letsmeal så hjälper vi dig med detta. Letsmeal tar bort eller anonymiserar all personlig information som kan tillskrivas dig, förutom viss information som Letsmeal enligt lag kan behöva spara och arkivera.

 

7. Övrigt

7.1 Force Majeure
Letsmeal är inte ansvarig för dig där misslyckande eller förseningar i att utföra några skyldigheter enligt här under om ett sådant misslyckande eller förseningen beror på omständigheter som inte är rimliga och långt bort om vår kontroll.

7.2 Ändringar eller uppdateringar av avtalet
Letsmeal kan ändra eller uppdatera detta avtal från tid till tid, och någon sådan ändring eller uppdatering kommer att gälla vid publicering av det uppdaterade avtalet på webbplatsen eller i applikationen.

När vi gör stora ändringar i avtalet kommer vi att förse dig med ett meddelande under omständigheterna, meddelandet skulle kunna vara i form av ett meddelande inom applikationen, webbplatsen eller genom att skicka ett mail till dig. Om du inte godkänner det ändrade avtalet har du rätt att säga upp ditt konto innan det ändrade avtalet träder i kraft.

7.3 Uppsägning av tjänsten
Letsmeal förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avbryta applikationen och webbplatsen utan föregående meddelande och utan ansvar för dig.

7.4 Diverse
Alla tvister som här under eller i samband med detta avtal, webbplatsen och / eller applikationen ska lösas enligt Sveriges lagar och Stockholms tingsrätt, Sverige.

Letsmeal har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Vidare har Letsmeal rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter. I sådana fall är Letsmeal fullt ansvarig för det arbete som utförs av underleverantörerna.

Om någon del av detta avtal anses vara oförsvarlig eller ogiltig av någon anledning, kommer den delen att ändras och tolkas så att den bäst uppnår sin ursprungliga avsikt och mål. Eventuella återstående delar fortsätter i full kraft.

Tack för att du tog dig tid att läsa samt lära dig om vår användarvillkor.
Vi hoppas att du känner dig mer bekväma med våra tjänster nu.